Πρόεδρος  Τμήματος Αν. Καθ. Δογορίτη Ελευθερία 26650-49860
Προϊσταμένος  Γραμματείας Κύλλας Βασίλης 26650-49863
Γραμματεία Σίμας  Δημήτριος 26650-49899
Γραμματεία Ρέγκα  Ευφροσύνη 26650-49893
Γραμματεία Κοσμίδης  Ανέστης 26650-49862
Γραφείο  Πρακτικής άσκησης Τριανταφύλλου  Μηνάς 26650-49894