Διοικητική υποστήριξη

Η διοικητική υποστήριξη των σπουδών καλύπτεται από την Γραμματεία του Τμήματος. Η υποστήριξη ενισχύεται μηχανογραφικά και καλύπτει πολλές δράσεις με έμφαση στις παρακάτω:

 • Εγγραφές, κατατάξεις και μεταγραφές

 • Τήρηση μητρώων φοιτητών

 • Έκδοση πιστοποιητικών

 • Χορήγηση υποτροφιών και δανείων

 • Συγκέντρωση, επεξεργασία στατιστικών δεδομένων σπουδών

 • Έκδοση δελτίων βαθμολογίας μαθημάτων

 • Έλεγχο προαπαιτούμενων, απαλλαγών από μαθήματα

 • Έκδοση βιβλιαρίου σπουδών

 • Έκδοση πτυχίων

Η Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί καθημερινά 10:30' -12:30'. Στο χρονικό διάστημα αυτό κάθε φοιτητής μπορεί να προσέλθει και να ενημερωθεί για οτιδήποτε τον απασχολεί ή για να πάρει διάφορα έγγραφα, όπως:

 • Βεβαίωση σπουδών

 • Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης

 • Αναλυτική βαθμολογία σε επίσημη μορφή

 • Πιστοποιητικό αποφοίτησης  

 

     ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

     ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

     ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

     ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

     ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

     ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

     ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

     ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

     ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ