Εργαστήριο Πληροφορικής

Το εργαστήριο Πληροφορικής του τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο καλωσορίζει τους νέους σπουδαστές και τους εύχεται επιστημονική και ακαδημαϊκή ολοκλήρωση.

Διαθέτει 3 εργαστήρια και πλήρες δίκτυο 15Χ3 σύγχρονων υπολογιστών με συνεχή πρόσβαση στο Internet καθώς εκτυπωτές, συστήματα προβολής κλπ.

Υποστηρίζεται μέσω δικτυακής εφαρμογής, η παρακολούθηση όλων των χρηστών, για βέλτιστη αφομοίωση των ασκήσεων που πραγματοποιούνται  και γρηγορότερη επιστημονική ολοκλήρωση πάνω σε θέματα ΗΥ.

Δείγματα θεμάτων θεωρίας

Δείγματα θεμάτων θεωρίας προηγούμενων ετών. (Σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες)

Δείγματα θεμάτων εργαστηριακών εξετάσεων

Δείγματα θεμάτων εργαστηριακών εξετάσεων. (Σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες)