Χρήσιμοι Συνδέσμοι

Γραφείο Erasmus

http://www.erasmusteiep.gr/

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ), Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α)

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ

http://www.epeaek.gr/epeaek/el/home.jsp

 

Κοινωνία της Πληροφορίας

http://www.infosociety.gr/infosoc/el-GR/

 

INTERREG III

Πρόγραμμα Συνεργασίας, Έρευνας και Εκπαίδευσης, Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων για την κοινή προώθηση των Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών, της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας.

http://ictela.teiep.gr

 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

   

 

European Commission Translation Service, English Style Guide

The online version of this guide is updated regularly. For the latest version, see

http://europa.eu.int/comm/translation/language_aids/english_en.htm

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/education/Languages/

Language_Policy/Common_Framework_of_Reference/default.asp

 

ΥΠΕΠΘ, ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

www.ypepth.gr/kpg

http://xenios.cti.gr/

Iστοσελίδες σχετικές με BUSINESS//English language

http://www.unzco.com/basicguide/preface.html

http://www.e-connections.org/

http://eleaston.com/biz/bizhome.html#reading

http://bized.ac.uk/stafsup/options/aec/phppt.htm

http://onelook.com/

http://www.manythings.org/

http://www.timesonline.co.uk

http://www.guardian.co.uk

http://tampabay.bizjournals.com

http://www.canadianceo.com

http://db.bbc.co.uk/education-webguide/

http://www.aitech.ac.jp/~itesls/

http://www.ohiou.edu/esl/english/index.html

http://eslcafe.com/search/

http://www.englishclub.net/

http://lc.byuh.edu/CNN_N/CNN-N.html

SIMULATION MANUAL

http://uk.cambridge.org/elt/ces/methodology/simulation.htm

http://www.languages.dk/methods/methods.html

FREE Dowloadable ebooks (literature, etc.) from Project Gutenberg

http://www.gutenberg.net (1984, The Great Gatsby, etc.)

 

Webster Dictionary and Thesaurus

http://websters.searchopolis.com/

 

On-line Dictionaries

http://www.facstaff.bucknell.edu/rbeard/diction3.html#sino

 

Longman Dictionaries

http://www.longman-elt.com/dictionaries/

 

Newbury House Dictionary

http://nhd.heinle.com/

Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό

http://www.kypros.org/cgi-bin/lexicon

Encyclopedia Encarta

http://encarta.msn.com/

 

Encyclopedia Britannica

http://www.britannica.com/

 

Encyclopedia.com

http://www.encyclopedia.com/

GRAMMAR

English Grammar On-line

http://www.edunet.com/english/grammar/index.cfm

Business English Grammar

http://www.better-english.com/grammar.htm

The Grammar Gorillas

http://www.funbrain.com/grammar/index.html

Mind your Grammar

http://www.engl.polyu.edu.hk/MATERIALS/

GrammarCourse/grammarcontent.htm

English Learner

http://www.englishlearner.com/tests/test.html

Self-study Grammar Quizzes

http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/quizzes/grammar.html

VOCABULARY

Little Explorer’s Picture Dictionary

http://www.enchantedlearning.com/Dictionary.html

English Club Net

http://www.englishclub.net/vocabulary/index.htm

Ambleside School Activities

http://www.ambleside.schoolzone.co.uk/ambleweb/quiz.htm

Synonyms and Antonyms

http://sorak.kaist.ac.kr/~aizen/Vocab/vocab.html

LISTENING

BBC Phone Conversations

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/donthangup/

Songs Jukebox

http://www.paddocks64.freeserve.co.uk/Pages/

se-kar-qt-songs-jbox.html

A healthy lifestyle

http://www.esl-lab.com/health/healrd1.htm

Song Lyrics

http://lenny.dyadel.net/lyrics.htm

Lyrics

http://members.xoom.com/nielsvv/lyrics.html

Takako’s Great Adventure

http://www.studint.net/takako/one/index.htm

SPEAKING

Asking for the way

http://www.silk.ie/silc/online.html

Tongue Twisters

http://indigo.ie/~sdblang/personal/papers/tongue.htm

Speaking Lessons

http://esl.about.com/homework/esl/?once=true&

Conversation Questions

http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/questions/

PRONUNCIATION

Sentence stress

http://www.englishclub.net/pronunciation/sentence-stress.htm

Word Stress

http://www.englishclub.net/pronunciation/word-stress.htm

American Intonation

http://www.americanaccent.com/intonation.html

WRITING

The Electric Postcard

http://postcards.www.media.mit.edu/Postcards/

Writing exercises

http://sppro.ocdsb.edu.on.ca/copy_of_literacy/esl/esl.htm

Essay Writing Tutorial

http://www.monash.edu.au/lls/sif/Tutorials/Writing/

essay_writing_tutorial_introdu.html/essay_writing_tutorial_introdu.html

Sentence Dictation

http://www.wam.umd.edu/~hgray/listening/dict1.html

READING

Stories for Scouts

http://www.macscouter.com/Stories/

Proverbs

http://www.englishclub.net/proverbs/index.shtml

Classic Texts

http://www.englishclub.net/classics/index.htm

Eldritch Press- Literature

http://eldred.ne.mediaone.net/

Quotations

http://www.starlingtech.com/quotes/

GAMES-PUZZLES

Anagrams

http://www.aitech.ac.jp/~itesls/anagrams/

Word Turtle

http://www.funbrain.com/detect/index.html

Hangman

http://www.aitech.ac.jp/~itesls/c/hm-clothes.cgi

Word Games and Puzzles

http://www.sccd.ctc.edu/~ssesl/Puzzles.html

IDIOMS AND SLANG

Crazy English

http://www.clta.on.ca/ce.htm

English-zone Idioms

http://members.home.net/kayem/idioms/idioms.html

TESTS

Review the TOEFL Test

http://testwise.com/review.html

PALSO

http://www.palso.gr/english/

NEWS

Athens News

http://athensnews.dolnet.gr/athweb/nathens.index_htm?e=C

CNN Interactive

http://www.cnn.com/

The Times

http://www.the-times.co.uk/

The Guardian

http://www.guardian.co.uk/

ENVIRONMENT

Greenpeace

http://www.greenpeace.org/

Zoom Birds

http://www.enchantedlearning.com/subjects/birds/

The Earth First Journal

http://www.earthfirstjournal.org/frontcover.cfm

Save the Earth

http://www.ecomall.com/

TRAVELLING

Lonely Planet

http://www.lonelyplanet.com/

Visit Britain

http://www.visitbritain.com/

Fodors Travel Guide

http://www.fodors.com/

Discover Scotland

http://www.discoverscotland.com/

SPORTS

Fox Sports

http://foxsports.com/media/index.sml

Ancient Olympics

http://www.upenn.edu/museum/Olympics/olympicintro.html

Olympic Champions

http://www.gallery.uunet.be/hermandw/olymp/greatoly.html

Football

http://www.soccer.com/

Basketball Players NBA

http://sports.yahoo.com/nba/

ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

(LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES)

Université de Provence: Aix-Marseille 1 : http://www.up.univ-mrs.fr

Université Picardie -Jules Verne : Amiens : http://www.u-picardie.fr

Université de Franche-Comté : Besançon : http://www.univ-fcomte.fr

Université de Caen : http://www.unicaen.fr

Université Blaise Pascal : Clermont-Ferrand II :

http://webbis.univ-bpclermont.fr

Université de Bourgogne : Dijon : http://www.u-bourgogne.fr

Université de Savoie : Chambéry : http://www.univ-savoie.fr

Université Stendhal : http://www.u-grenoble3.fr/stendhal

Université d'Artois : http://www.univ-artois.fr

Université Charles de Gaule : Lille III : http:// www.univ-lille3.fr

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis :

http:// www.univ-valenciennes.fr

Université de Limoges: http://www.unilim.fr

Université Lumière : Lyon II : http://web.univ-lyon2.fr

Université Jean Moulin : Lyon III : http://www.univ-lyon3.fr

Université Paul Valéry : Montpellier III : http://www.univ-montp3.fr

Université Nancy II : http://www.univ-nancy2.fr

Université de la Sorbonne Nouvelle:Paris III : http://www.univ-paris3.fr

Université Paris- Sorbonne : Paris IV : http://www.paris4.sorbonne.fr

Université Denis Diderot : Paris VII : http://www.sigu7.jussieu.fr

Université Saint-Denis : Paris VIII : http://www.univ-paris8.fr

Université Paris Val-de-Marne : Paris XII : http://www.univ-paris12.fr

Université Paris-Nord : Paris XIII : http://www.univ-paris13.fr

Université Nanterre : Paris X : http://www.u-paris10.fr

Université de Bretagne Occidentale : Brest : http://www.univ-brest.fr

Université de Haute Bretagne : Rennes II : http://www.uhb.fr

Université de Rouen : http://www.univ-rouen.fr

Université Marc Bloch : Strasbourg II : http://umb.u-strasbg.fr

Université Toulouse-Le Mirail : Toulouse II : http://www.univ-tlse2.fr

ENCYCLOPEDIES ET DICTIONNAIRES

http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/traduction/Dicmonolingues.htm

http://www.dicorama.com/

http://www.dicofr.com/annuaire/

http://www-rocq.inria.fr/qui/Philippe.Deschamp/divers/metalexis.html

http://www.liensutiles.org/dico.htm

E-LEARNING

Nouvelles de la Formation à Distance

http://thot.cursus.edu

Plate-forme de Longman - cours de démonstration

http://www.longman.com/ae/multimedia/

Site de l’éditeur Macmillan. Cours avec e-lessons

http://www.insideout.net/

Site pour apprendre des langues.

Accompagnement avec un tuteur personnel

http://www.netlangues.com

Cours, exercices et jeux gratuits en anglais

http://www.freeenglish.com

Site avec cours de démonstration

http://www.trainy.net

Demander un kit e-learning

http://www.geolearning.com

Université virtuelle – à visiter pour voir un campus

http://www.envol5.com

Un grand choix de cours techniques du CNAM

http://www.cnam-versailles.fr/presentation.php?page=5

Site du CNED

http://www.cned.fr

Site officiel de WebCT

http://www.webct.com/

Apprendre l’anglais des affaires en ligne

http://www.bizenglish.com/

Site français pour les PME-PMI -

Vous pouvez entrer sur ce site avec le mot de passe "invite"

http://www.onlineformapro.com

LOGICIELS DE CREATION D’EXERCICES INTERACTIFS EN LIGNE ET

D’EXERCICES À TELECHARGER (Gratuits et payants)

Pour créer des exercices interactifs au sein de pages web

http://lang.swarthmore.edu/makers

Gramster – pour créer des exercices grammaticaux

http://www.edulang.com

Créer des mots croisés de 50 cases par 50

http://www.x-word.com/

Hotpotatoes

http://www.halfbakedsoftware.com

http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/

ORGANISMES PROFESSIONNELS EN LANGUES

EUROCALL

http://www.eurocall-languages.org

Internet Society - Chapitre français

http://www.isoc.asso.fr/

TESOL en France

http://www.tesol-france.org

Journal international TESOL

http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/

IATEFL (International Association of English as a Foreign Language)

http://www.iatefl.org

AGERCEL - site des Centres d'Etude des Langues (CCI)

http://www.agercel.com

ALSIC Magazine pour enseignants

http://alsic.univ-fcomte.fr/

European Training Village

http://www.trainingvillage.gr

SOUFFLE Groupement professionnel des organismes

d'enseignement du  français langue étrangère

http://www.souffle.asso.fr/

Français  sur objectifs spécifiques

http://perso.wanadoo.fr/flesitographie/menu.html

Franc-parler.org - Portail pour l'enseignement du FLE.

http://www.francparler.org/cgi/index.pl

FLENET Français  langue étrangère et Internet -

Ressources sur le FLE. Campus Virtuel FLE Exercices Audio.

Activitésιs grammaire et lexique. Base de données

http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/