Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ανακοινώνει την έναρξη  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Διαπολιτισμική Οργανωσιακή Επικοινωνία». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν τα συνοδευτικά έγγραφα και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη:

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αίτηση υποψηφιότητας

ΦΕΚ Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών