ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην Ηγουμενίτσα σήμερα 31/07/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 αναρτώνται οι πίνακες αξιολόγησης ΕΕΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Τυχόν ενστάσεις γίνονται δεκτές από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 04/08/2017 και ώρα 14:00.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΡΟΣ Α)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΡΟΣ Β)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΡΟΣ Γ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΩΝ