ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους Φοιτητές-τριες του Τμήματός μας, πως την Δευτέρα 18/09/2017  θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση.
 Η ενημέρωση θα λάβει χώρα στην αίθουσα Δ,και ώρα 12η μεσημβρινή.
                                               
 
                                                 Η Τμηματική Υπεύθυνη

                                                ΔΟΓΟΡΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ