ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗN ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 Οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου οι οποίοι έχουν κάνει την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν αποστείλει ή έχουν προσκομίσει οι ίδιοι  στη Γραμματεία του τμήματος τα έγγραφα για την ταυτοπροσωπία τους και σε όσους απ΄ αυτούς έχει ολοκληρωθεί η ταυτοπροσωπία, μπορούν να ενεργοποιήσουν το λογαριασμό τους και να αποκτήσουν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας  https://uregister.teiep.gr  (URegister).

 Με τους κωδικούς αυτούς που θα αποκτήσουν θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο), την αίτησή τους για σίτιση ή στέγαση και θα έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρειάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.