Αφορά φοιτητές που βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο και πάνω

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο και πάνω να προβούν μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος «Γραμματεία», σε δήλωση των μαθημάτων στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο και τα οποία δεν τα είχαν δηλώσει κατά τη δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου (μαθήματα που έχουν δηλώσει τουλάχιστον μία φορά στο παρελθόν), ανεξάρτητα αν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Η περίοδος των δηλώσεων ορίζεται από την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου και ώρα 23:59.

Την τελική ευθύνη δήλωσης των μαθημάτων την έχει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής και μόνο. Μαθήματα που δεν δηλώθηκαν, δεν μπορούν να εξετασθούν και δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε προαγωγική βαθμολογία.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας δεν γίνεται δεκτή καμιά δήλωση μαθημάτων.