ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ :       17:00-19:00

ΤΡΙΤΗ :             15:00-18:00

ΤΕΤΑΡΤΗ :       16:00-18:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :   15:00-18:00