Προσθήκη Εργαστηρίων στα μαθήματα Γερμανικής και Ιταλικής γλώσσας του 2ου και 4ου εξαμήνου. Συμβουλευτείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Για την κατανομή των φοιτητών στα εργαστήρια της Γερμανικής γλώσσας δείτε το παρακάτω αρχείο ΕΔΩ

Για την κατανομή των φοιτητών στα εργαστήρια της Ιταλικής Γλώσσας δείτε το παρακάτω αρχείο ΕΔΩ