Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-  Κινητικότητα φοιτητών γιαΣΠΟΥΔΕΣ στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος ERASMUS+, για το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του ακαδημαϊκού έτους 2018-19, και τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία, στην ιστοσελίδα (http://erasmus.teiep.grκαι το facebook / τhttps://www.facebook.com/Erasmus-Office-TEI-of-Epirus-1378753699050818ου Γραφείου Erasmus. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή έως την Παρασκευή 12/10/2018.