ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων σε όλα τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ μεταφέρεται από τη Δευτέρα 01/10/2018 στην Τρίτη 02/10/2018

λόγω της τελετής παράδοσης - παραλαβής του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή σε αυτή της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ.