ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

   Από σήμερα Τετάρτη 03/10/2018 έως και Κυριακή 14/10/2018 μπορούν οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την δήλωση μαθημάτων. Οι φοιτητές που έχουν εκπληρώσει όλα τα μαθήματα υποβάλλουν και αυτοί δήλωση.

Οι φοιτητές από Α΄ έως και Ζ΄ εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν μέχρι 36 ώρες ενώ οι φοιτητές από Η΄ και μεγαλύτερο εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν μέχρι 45 ώρες.