Σας γνωρίζουμε ότι οι φοιτητές που πέτυχαν μετεγγραφή στο Τμήμα μας, μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για έλεγχο στη Γραμματεία από 14/11/2018 μέχρι 30/11/2018.