Το μάθημα "Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής" (Α' εξαμ.) δε θα πραγματοποιηθεί στις 18/12/2018. Η αναπλήρωσή του θα γίνει στις 13/12/2018 ημέρα Πέμπτη και Ω/16.00-20.00.
 
Ο διδάσκων
 
Χρήστος Κάκκος