Δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα των διδασκόντων: ΔΟΓΟΡΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΓΚΟΓΚΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ και ΚΙΤΣΑΝΤΑ ΘΩΜΑ, την ΔΕΥΤΕΡΑ 10/12/2018, λόγω διοικητικών υποχρεώσεων των διδασκόντων στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ