Οι φοιτητές που έχουν αναλάβει την υποχρέωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, θα πρέπει να ολοκληρώσουν και να υποβάλλουν προς έγκριση την πτυχιακή τους εργασία μέσα στο χρόνο που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις (κανονισμός σπουδών).

Όσοι φοιτητές έχουν αναλάβει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας πριν το ακαδ. έτος 2017-2018, θα πρέπει να επικαιροποιήσουν την αίτηση ανάληψης, καθότι πολλοί επόπτες διδάσκοντες, δεν βρίσκονται πλέον στο Τμήμα.

Μετά την επικαιροποίηση οι φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν την πτυχιακή τους εντός ενός εξαμήνου.

Υπενθυμίζεται σε όλους τους φοιτητές, ότι λόγω της μεταβατικής λειτουργίας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (νόμος 4559/2018), οφείλουν να εκπληρώσουν τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις, προκειμένου να καταστούν πτυχιούχοι.