ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δόθηκε παράταση στη δήλωση μαθημάτων.

Οι φοιτητές  μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την δήλωσή τους μέχρι  την Κυριακή 24/02/2019