ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα  Διαπραγματεύσεις σε Επιχειρηματικό Περιβάλλον (Ιταλικά)  με τη κα Τυμβίου που διδάσκεται κάθε Τετάρτη, το εργαστήριο θα πραγματοποιείται τις ώρες 8:00-10:00 και η θεωρία 11:00-13:00.