ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα με τον κ. Γώτη Γεώργιο δεν θα παραγματοποιηθούν από σήμερα Δετέρα  01/04/2019 μέχρι και την Παρασκευή 05/04/2019  λόγω κάποιου  προσωπικού προβλήματος που του παρουσιάστηκε.

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο διδάσκων καλεί τους συμμετέχοντες να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class, να εγγραφούν στα μαθήματα, να παρακολουθήσουν το υλικό των μαθημάτων και να εκπονήσουν τις εργασίες που ανατίθενται με επιβράβευση στην τελική βαθμολογία!

 

Η γραμματεία