Η ύλη του μαθήματος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
του Γ' εξαμήνου, είναι όλα τα κεφάλαια, εκτός του 3ου,  του βιβλίου 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, των Ηγουμενάκη, Κραβαρίτη, Λύτρα
 
Ο Διδάσκων
Δρ. Γ. Ζωγράφος