ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

 

Απόφαση Συγκλήτου

Συνεδρία Αρ. 1083/7-4-2020

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην υπ. αριθμ. 1083/7-4-2020 Συνεδρία της, αποφάσισε ότι η διδασκαλία των μαθημάτων εξ αποστάσεως θα συνεχιστεί μέχρι και την Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020. Μετά τις αργίες του Πάσχα, η διδασκαλία των μαθημάτων εξ αποστάσεως θα ξεκινήσει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020.

Ιωάννινα, 9 Απριλίου 2020
Από την Πρυτανεία

------------------------------------------------------------------

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Γραμματεία Πρυτανείας
Τηλ.: 26510-07446, 09061,
Fax: 26510 07200
e-mail: prytania@uoi.gr