ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ύλη εξέτασης του μαθήματος ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ είναι τα κεφάλαια 1-8 εκτός των παραγράφων 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 από το βιβλίου του Ν. Ηγουμενάκη "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ".
Όποιος ενδιαφέρεται για την παροχή σημειώσεων, ας επικοινωνήσει με τον διδάσκοντα, Δρα Γ. Ζωγράφο