Παρακαλούμε δείτε συνημμένα τηνΑπόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συν. αριθμ. 1087/26-5-2020)για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Απόφαση Συγκλήτου ΠΙ (1087-26.5.2020) – ΨΛ4Ν469Β7Η-ΡΛΥ(.pdf)