ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 " 'Όσοι φοιτητές θα παρουσιαστούν στις εξετάσεις των μαθημάτων:
  • Ιταλικά για επιχειρήσεις ΙΙ,
  • Ιταλικά για την Οικονομία Ι,
  • Διαπραγματεύσεις σε επιχειρηματικό περιβάλλον,
  • Μετάφραση νομικών κειμένων
τόσο στη θεωρία όσο και στα εργαστήρια των παραπάνω μαθημάτων, θα πρέπει να εγγραφούν στο MS Teams και στο e-course του μαθήματος για να ενημερωθούν από τις ανακοινώσεις για την ύλη, τον τρόπο της εξέτασης και τον κωδικό του μαθήματος στο MS Teams".
 
Η Διδάσκουσα
Μαρία Τυμβίου