Πρόγραμμα Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου «Διοίκηση Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με προχωρημένη κατεύθυνση «Εφαρμοσμένες Ξένες γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία»

Πρόγραμμα Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Το πρόγραμμα έχει προβεί σε κάποιες αλλαγές λόγω κάποιων έκτακτων υποχρεώσεων των διδασκόντων (Τάγκας Περικλής(Αλλαγή Ημερομηνίας Εξέτασης Μετάφραση Νομικκών Κειμένων),Τυμβίου Μαρία(Αλλαγή ωρών εξέτασης όλων των μαθημάτων της),Μπουκουβάλα Βασιλική(Αλλαγή ώρα εξέτασης του μαθήματος Δεοντολογία),Ζαρίδης Απόστολος (αλλαγή ώρα εξέτασης Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα & Οικονομοτεχνικές Μελέτες).

Το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) Θεωρία θα εξεταστεί από τον Καθηγητή Γιώτη Γεώργιο.

Το μάθημα Ταξιδιωτική Βιομηχανία θα εξεταστεί θεωρία και Εργαστήριο από τον Καθηγητή Σολάκη

Κωνσταντίνο.

Νέο Το μάθημα Διαχείριση Ελεύθερου χρόνου της κ.Δημητρίου θα εξετασθεί Πέμπτη 24-9-2020  και ώρα 10-12 αντί 25/9/2020 όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. 

Νέο Το μάθημα Οργάνωση και Διοίκηση Επισιτιστικών Μονάδων ΙΙ ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ της κ.Δημητρίου θα εξετασθεί  Πέμπτη 24-9-2020  και ώρα 12-14 .
 

Η εξεταστική του Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί εξ΄αποστάσεως εκτός από κάποια μαθήματα που θα εξεταστούν με φυσική παρουσία. Η διεξαγωγή των εξετάσεων με φυσική παρουσια θα γίνει από 21/9/2020 έως 25/9/2020 και τα μαθήματα και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των βρίσκονται στο τέλος του κάθε  πρόγραμματος .     

Τα μαθήματα που θα εξετασθούν με φυσική παρουσία ενδέχεται να αλλάξει ο τρόπος εξέτασης με απόφαση της Συγκλήτου και θα βγει έγκαιρα η σχετική ανακοίνωση. Ωστόσο η ημερομηνία εξέτασης των μαθημάτων αυτών δεν πρόκειται να αλλάξει, μόνον ο τρόπος εξέτασης δηλ. εξ αποστάσεως