ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εξέταση του μαθήματος  Εργατικό Δίκαιο θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στις 18:00 αντί τις 12:00 όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.     
 
 
Κωδικός του μαθήματος για την εξέταση μέσω της πλατφόρμας MSTeams 
 

lkq5dw4