ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το μάθημα "Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και Αειφορία" μόνο για σήμερα 29/10, θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω του ΜS Teams. Ώρα μαθήματος η ώρα του προγράμματος. Το link είναι το παρακάτω (δεν απαιτείται κωδικός):