Σύνδεσμοι για την παρακολούθηση εξ αποστάσεως των μαθημάτων Καινοτομία Και Επιχειρηματικότητα & Διεθνές Μάνατζμεντ

Σας κοινοποιούμε  τον σύνδεσμο για το μάθημα "Καινοτομία Και Επιχειρηματικότητα" της Πέμπτης (19/11/20), ώρα 09:00-13:00

https://join.skype.com/fdPRffcfPuxU

Καθώς επίσης τον αντίστοιχο σύνδεσμο του μαθήματος "Διεθνές Μάνατζμεντ" της Παρασκευής (20/11/20) και ώρα 14:00-19:00 

https://join.skype.com/keb0cMrxeChw