ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην Ηγουμενίτσα σήμερα 16/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 αναρτώνται οι πίνακες αξιολόγησης  Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

Τυχόν ενστάσεις γίνονται δεκτές από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 20/11/2020και ώρα 14:00.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021