1. ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ:   wrdrs1e
 

ΘΕΩΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ

15-17

ΒΥΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                           

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ

17-19

ΒΥΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 
 
2. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΙΙ:   jytad9a
 

ΘΕΩΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9-11

ΒΥΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                            

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11-14

ΒΥΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ