Κωδικοί  μαθημάτων   στο Teams
 

Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων 

vsjm717

 

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

awm7wlb

 

Στοιχεία Κοστολόγησης  

mc9fdfs

 
 
Διδάσκουσα: Πολυξένη Γιώτη