ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2020-21

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι η εξεταστική περίοδος για το 5ο και 7ο εξάμηνο θα μετατεθεί για τη περίοδο από 8 Φεβρουαρίου έως 26 Φεβρουαρίου σύμφωνα με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου προκειμένου να πραγματοποιηθούν μαθήματα που ξεκίνησαν με μεγάλη καθυστέρηση.

Την εβδομάδα από 1 Φεβρουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των μαθημάτων 1ου και 3ου εξαμήνου ώστε να μην επιβαρυνθεί το πρόγραμμα της κανονικής εξεταστικής.

Οι διδάσκοντες θα αναρτήσουν την εξεταστέα ύλη στο ecourse.