Οι σπουδές στο τμήμα είναι τετραετείς και είναι χωρισμένες σε 8 εξάμηνα. Στα επτά εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν παραδόσεις, εργαστηριακά μαθήματα και συμμετέχουν σε ασκήσεις πράξεις. Η αξιολόγησή τους γίνεται με προόδους και εξετάσεις. Στο όγδοο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν πτυχιακή εργασία και κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε επιχείρηση ή υπηρεσία.

Και στις τρεις κατευθύνσεις που διαθέτει το τμήμα οι φοιτητές θα καλλιεργήσουν τη διαγλωσσική και διαπολιτισμική επικοινωνία με ένταση:

Α. Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου

Α.1.Διοίκηση Επιχειρήσεων

και

Α.2. Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και την Οικονομία

Β. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Οι σπουδές στο τμήμα είναι τετραετείς και είναι χωρισμένες σε 8 εξάμηνα. Στα επτά εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν παραδόσεις, εργαστηριακά μαθήματα και συμμετέχουν σε ασκήσεις πράξεις. Η αξιολόγησή τους γίνεται με προόδους και εξετάσεις. Στο όγδοο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν πτυχιακή εργασία και κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε επιχείρηση ή υπηρεσία.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών (pdf)